ابزارهای خریداری شده توسط مشتری بلافاصله بعد از خرید برای مشتری ارسال می شوند که به طور پیش فرض در تهران با پیک و در شهرهای دیگر با تیپاکس ارسال می شوند که در صورت درخواست مشتری در صفحه صورتحساب پرداخت یا هماهنگی به صورت تلفنی می توان محصول را با محل های دیگر ارسالی برای مشتری فرستاد. سفارشات مشتریان ساکن تهران در همان روز و سفارشات مشتریان شهرستان ها معمولا بین 1 تا 3 روز بعد از سفارش به دست آنها میرسد.