در صورت اثبات اصلی نبودن محصول خریداری شده از ابزار بیات تا 30 روز پس از خرید 200 درصد مبلغ فاکتور به شما بازگشت داده می شود. این گارانتی در هیچ فروشگاه دیگری دیده نمی شود زیرا ابزار بیات به دلیل داشتن تخصص و تجربه بالا در زمینه ابزار و دریافت محصول از شرکت های اصلی واردکننده اجناس از اصلی بودن اجناس خود مطمئن بوده و اجناس خود را با گارانتی اصالت برای خریداران ارسال می نماید.به طوری که گارانتی 200 درصدی برای تضمین اصالت اجناس در نظر گرفته که بیشتر از مبلغ پرداختی خریدار ضمانت گذاشته شده که در فاکتور هم با مهر فروشگاه قید می شود.
خرید ابزار از مکان ها و افراد مورد اعتماد امری بسیار مهم است پس از خریداران تقاضا می شود حتما از مکان ها و افراد مورد اعتماد خرید کنند چرا که موارد زیادی پیش آمده که اجناس تقلبی و فیک یا اجناسی که تعمیری و کارکرده با ظاهری نو بوده اند یا باطری آنها مشکل داشته و یا وسایل همراه آن دستگاه ها برداشته یا تعویض شده و .... به دست مشتری رسیده و ممکن است حتی مشتری هیچ وقت متوجه این موارد بعد از خرید نشود.
اما تیم ابزاربیات همیشه در راستای انصاف حرکت کرده و با گذاشتن گارانتی 200 درصدی اصالت نهایت تلاش در اثبات این سخن را داشته است.